Bij bijzondere gebeurtenissen in de familie, de wijk of het dorp is het mogelijk om verlof te krijgen. Denk aan huwelijk, jubileum, wijkfeest of religieuze feestdagen. Ook voor trieste zaken als een begrafenis of crematie krijgen leerlingen vrij. Zulke gebeurtenissen zijn belangrijk voor de integratie van de leerling in zijn directe omgeving, en daar houdt de school rekening mee.

Het formulier om verlof aan te vragen kunt u hier downloaden. Lees ook de toelichting.

Verlof kan tot hoogstens twee maal vijf dagen bij de directie aangevraagd worden. Dit moet schriftelijk gebeuren, minstens twee weken van tevoren. Als dat niet mogelijk is, zoals bij een begrafenis of crematie, moet de aanvraag zo spoedig mogelijk worden gedaan. Een verlofaanvraag voor een periode van meer dan twee keer vijf dagen wordt altijd in overleg met de leerplichtambtenaar behandeld. De schriftelijke aanvraag moet daarom ten minste drie maanden van tevoren worden ingediend.

Voor ouders die tijdens de schoolvakanties geen vrij kunnen krijgen van hun werk, bestaat de mogelijkheid om eenmaal per jaar voor hun kinderen verlof te vragen voor een gezinsvakantie. Dit verlof mag maximaal tien dagen duren en kan niet in het begin van het schooljaar aansluitend aan de zomervakantie worden opgenomen. Om in aanmerking te komen moeten de ouders wel een verklaring van hun werkgever (eventueel hun eigen onderneming) inleveren.
De schriftelijke aanvraag moet dertien weken van tevoren bij de directie zijn. Tegen de beslissing over de aanvraag is beroep mogelijk; nadere informatie is bij de directie verkrijgbaar.