Op It Twalûk wordt het schoolmaatschappelijk werk verzorgd door een consulente van MEE. Zij heeft ook zitting in de Commissie van Begeleiding. Voor eventuele ondersteuning kan contact worden gezocht met school of :

Contactpersoon voor It Twalûk:

Deborah Hoving (schoolmaatschappelijk werk (MEE)

tel. 058 – 2027 826

E-mail: d.hoving@ittwaluk.nl

Regelingen en Vergoedingen

Het kan zijn dat uw kind in aanmerking kan komen voor vergoedingen/regelingen. Wilt u daar meer over weten dan kunt contact opnemen met de schoolmaatschappelijk werker. Maar u kunt ook contact opnemen met het wijkteam/gebiedsteam binnen uw eigen gemeente.