In het schoolplan staan de onderwijs inhoudelijke plannen omschreven voor de periode van 2019 – 2023.

schoolplan 2019 – 2023