Wat komt een SO-leerling van It Twalûk tegen op een dag? Hoe gaat dat leren op het speciaal onderwijs in zijn werk?

Kring

Na aankomst op school, sommigen gebracht, anderen met de busjes, begint de dag met het kringgesprek. Na de belangrijkste belevenissen volgen rekenspelletjes en samen pictolezen. Wat er verder die dag gebeurt, is ook aangegeven met picto’s.

Lessen

In de jongste groepen leren de kleuters tijdens het spelen. Over zichzelf, over samen en over de dingen om hen heen. Ze leren nieuwe woorden en maken kennis met allerlei knutselmateriaal. Ze maken een begin met lezen (methode Leeslijn) en leren over getallen tijdens rekenspelletjes.

De middengroepers zijn bezig met vakken als Mondelinge taal (methode Thijs en Toetsie), lezen, spelling, verkeer (methode Stoepie) en rekenen (methodes Remelka en Maatwerk). Bij taal gaat het over de dingen die je dagelijks tegenkomt, maar ook over andere landen en mensen. Met twee handpoppen wordt soms uitgebeeld wat er gezegd wordt. Lezen gebeurt vaak in groepjes met anderen, die even ver zijn. Er wordt geoefend in de praktijk (boodschappen, verkeer, geld). Bij gymnastiek en zwemmen gaat het om lekker bewegen.

In de bovenbouw zijn de reken- en taalvakken, verkeer (methode Claxon) en het vak sociaal-emotionele vorming (methode Soemo) heel belangrijk. Bij het praktisch rekenen draait het bijvoorbeeld om geldrekenen, wegen en klokkijken. Je leert ook om zelf te bedenken hoe je iets moet aanpakken. Soms leer je alleen werken, soms gaat het juist om samenwerken. Tijdens de lessen atelier maak je kennis met allerlei soorten hobby’s en sporten en met het maken van leuke dingen bij creatieve activiteiten.

Thema

Een paar keer per jaar wordt in alle lessen gewerkt rond een thema. Dan gaat alles bijvoorbeeld over gezonde voeding, over je lijf, over insecten, de herfst of familie.

Excursies

Regelmatig zijn er uitstapjes buiten de school, met de hele groep of met een paar leerlingen. Van een ritje met bus en trein tot het bezoeken van een theatervoorstelling, van samen boodschappen doen in de winkel tot een boswandeling. Vaak vormen zulke uitjes de afsluiting van een thema.

Pauzes

Alle groepen hebben ’s morgens een speelpauze en tussen de middag een grote pauze. In de klas wordt eerst gegeten, waarna nog lekker op het plein kan worden gespeeld.

Sport

De jongste groepen krijgen gymnastiek in het speellokaal. De midden- en bovenbouw heeft gymnastiek in de gymzalen van de vestigingen Haydn en Franeker.