Welkom bij het SO van It Twalûk

‘Je leert wat je kan’, is de slogan die voor alle medewerkers en leerlingen van onze school de basis is van waaruit wij werken. It Twalûk is een school voor zeer moeilijk lerenden. Uitgangspunt voor het onderwijs is dat iedere leerling zijn of haar eigen mogelijkheden heeft. Het beste in een ieder naar boven halen is het doel,  leren wat je kan.

Binnen de school kan geoefend en geleerd worden om zoveel mogelijk ervaring op te doen en vaardigheden aan te leren en daardoor de reële mogelijkheden zo groot mogelijk te maken. De leerlingen kunnen op die manier zich voorbereiden op een passende toekomst. Ook de eigen zelfstandigheid ontdekken vinden we belangrijk, in een veilige omgeving die ruimte maakt om te mogen leren, waar betrokkenheid is en respect.

Info schoolarts;

Voor vragen van ouders, leerlingen en school over het corona virus verwijst onze schoolarts naar de volgende websites waar actuele informatie en hulplijnen beschikbaar zijn.

www.ggdfryslan.nl , www.rijksoverheid.nl , www.rivm.nl.

In verband met het sluiten van de scholen en de corona uitbraak ben ik (schoolarts) via tel, mail of whats app bereikbaar (voor niet-corona vragen). Ouders en jongeren kunnen voor (niet corona zaken) dringende zaken contact met mij of de jeugdarts van de GGD op nemen.

Vacatures;

Vacatures schooljaar 2020-2021 vervangingspool It Twalûk

Vacature schooljaar 2020-2021 leraarondersteuner It Twalûk (002)

vacature Twaluk Vlieger (003)