Welkom bij het SO van It Twalûk

 

‘Je leert wat je kan’, is de slogan die voor alle medewerkers en leerlingen van onze school de basis is van waaruit wij werken. It Twalûk is een school voor zeer moeilijk lerenden. Uitgangspunt voor het onderwijs is dat iedere leerling zijn of haar eigen mogelijkheden heeft. Het beste in een ieder naar boven halen is het doel,  leren wat je kan.

Binnen de school kan geoefend en geleerd worden om zoveel mogelijk ervaring op te doen en vaardigheden aan te leren en daardoor de reële mogelijkheden zo groot mogelijk te maken. De leerlingen kunnen op die manier zich voorbereiden op een passende toekomst. Ook de eigen zelfstandigheid ontdekken vinden we belangrijk, in een veilige omgeving die ruimte maakt om te mogen leren, waar betrokkenheid is en respect.

 

Info schoolarts;

Voor vragen van ouders, leerlingen en school over het corona virus verwijst onze schoolarts naar de volgende websites waar actuele informatie en hulplijnen beschikbaar zijn.

www.ggdfryslan.nl , www.rijksoverheid.nl , www.rivm.nl.

Vacatures;

Op dit moment hebben we nog een drietal vacatures;

In het SO zijn we nog op zoek naar een nieuwe collega (functie leerkracht) voor in ieder geval 2 dagen.

Vacature leraar groep C It Twaluk (SO) september 2021

Daarnaast zijn we voor het SO op zoek naar een collega voor een langdurige vervanging

Vacature vervanger It Twaluk (SO) september 2021

Ook voor de functie van logopedist zijn we (met spoed) op zoek naar een nieuwe collega

27082021 Vacature logopedist In deze vacature zijn meerdere opties bespreekbaar …..