leerlingen – doelgroep
It Twalûk is bestemd voor leerlingen met een blijvende beperking in het leren. Naast de leerproblemen is er ook vaak sprake van bijkomende problemen, zoals: een autisme spectrum stoornis (ASS), motorische problemen, spraak- en taalproblemen, visuele en/of auditieve problemen, sociaal-emotionele problemen en gedragsproblemen.

Onze school is verdeeld in 2 afdelingen: een SO-(4 t/m 12 jr.) en een VSO-afdeling (12 t/m 18-20 jr.).
De samenstelling en grootte van de groepen is een voortdurend aandachtspunt op onze school. De groepsgrootte varieert van 8 t/m +16 leerlingen. Dit is afhankelijk van de leeftijd in combinatie met de beperking en de plaatsing in het SO of VSO. Aan het begin van een schooljaar worden de groepen ingedeeld. Afhankelijk van de aanmelding van nieuwe leerlingen rond de kerstvakantie, kan het  gebeuren dat er wijzigingen in de groepsindeling gemaakt moeten worden. Mocht dit het geval zijn, wat eerder uitzondering dan regel is, dan wordt met de betrokken ouders contact op genomen.