Teamleider SO: Titia Kuipers
Bereikbaar via: 058 – 21 22 358

Teamleider VSO: Saskia van Maanen
Bereikbaar via: 058 – 21 22 358

Directeur: Oebele Harmsma
Bereikbaar via: 058 – 21 22 358 en 06-12167605 (alleen in geval van calamiteit).