In deze film wordt uitgelegd hoe het zorgteam en de CVb (Commissie van begeleiding) werkt.