Burgerservicenummer
Als school zijn we wettelijk verplicht om het burgerservice nummer (voorheen sofi nummer) bij inschrijving van uw kind op te nemen in de leerling administratie. Met dit burgerservice nummer, een uniek nummer voor uw kind, kan de overheid beter toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging van het onderwijs. Ook zullen in de toekomst leerlingen beter te volgen zijn bij een overstap naar een andere onderwijsinstelling. Ieder kind heeft recht op onderwijs, ook al heeft niet elk kind een burgerservice nummer. Aan leerlingen die geen burgerservice nummer hebben, bijvoorbeeld omdat ze nog maar kort in Nederland zijn, wordt een onderwijsnummer toegekend vanaf het moment dat de geautomatiseerde gegevenslevering tussen school en overheid op gang is gekomen.