De school heeft een collectieve ongevallen verzekering voor scholieren en hun begeleiders afgesloten. Deze verzekering is ook geldig bij excursies, schoolreizen en stages.

Als ouders en/of stagiaires ingeschakeld zijn bij begeleidingsactiviteiten van leerlingen blijft de verantwoordelijkheid bij de betreffende groepsleerkracht.

Als personeel, ouders of stagiaires, leerlingen vervoeren met eigen auto dan kan de school niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Zodra de leerling op school geplaatst wordt ontvangen ouders een inschrijvingsformulier.

Op dit formulier worden door de ouders o.a. de gegevens omtrent een WA-verzekering en een ziektekostenverzekering ingevuld. Bij eventuele calamiteiten kan de school met deze gegevens directe hulp inroepen.

Indien leerlingen schade veroorzaken op school zijn ouders daarvoor aansprakelijk, tenzij de leerkracht en of toezichthouder onvoldoende toezicht heeft gepleegd. Aansprakelijkheid van de leerkracht of het schoolbestuur is pas aan de orde als hun kan worden aangerekend dat zij een geconstateerde onrechtmatige gedraging van een leerling niet hebben belet.