Vakanties Eerste dag Laatste dag
     
Studiedag alle lln vrij 15-10-2018 15-10-2018
Herfstvakantie 20-10-2018 28-10-2018
Studiedag alle lln vrij 15-11-2018 15-11-2018
Kerstvakantie 22-12-2018 06-01-2019
Studiedag alle lln vrij 15-02-2019 15-02-2019
Voorjaarsvakantie 16-02-2019 24-02-2019
Goede Vrijdag / Pasen 19-04-2019 22-04-2019
Meivakantie 27-04-2019 12-05-2019
Studiedag alle llln vrij 29-05-2019 29-05-2019
Hemelvaart weekend 30-05-2019 02-06-2019
Pinksteren 10-06-2019 10-06-2019
Zomervakantie 13-07-2019 25-08-2019

Let op:

Hieronder extra les-vrije dagen voor de SO groepen;

  • 14 januari 2019 alle drie groepen van de Larix locatie; groep A Beitske Roorda en Annalys Zijlstra, , groep B van Trynke Dijkstra en Annemarie de Vries en groep C van Nieske Eisma en Taekje Nammensma..
  • 16 januari 2019 de groep Franeker van Wineke Rodenhuis en Daphne Doting.
  • 21 januari 2019 de Basisgroep Aaltje Ruyg en Wendy Dijkstra
  • 28 januari 2019 De beide SO groepen van de Haydnlocatie ; de groep van Tamar Rijpstra en Annemarie de Vries en groep E van Marije Kalsbeek