Vakantiedagen en roostervrije dagen voor de leerlingen van het SO van it Twalûk

Herfstvakantie 23-10-2017 27-10-2017
Kerstvakantie 25-12-2017 05-01-2018
Scholingsdag personeel (lln SO vrij) 10-01-2018 10-01-2018
Voorjaarsvakantie 26-02-2018 02-03-2018
Stichtingsdag (woensdag) (lln vrij) 21-03-2018 21-03-2018
Paasvakantie (goede vrijdag en paasmaandag) 30-03-2018 02-04-2018
Koningsdag (vrijdag) lln vrij 27-04-2018 27-04-2018
Meivakantie (inclusief Hemelvaart) 30-04-2018 11-05-2018
Pinksteren 21-05-2018 21-05-2018
Scholingsdag personeel (lln SO vrij) 04-06-2018 04-06-2018
Teamdag (lln SO vrij) 11-07-2018 11-07-2018
Zomervakantie 21-07-2018 02-09-2018

 

Lesvrije dagen SO:

Woensdag 17 januari 2018
SO 4 en SO 5

Maandag 15 januari 2018
SO 1 en SO 3

Vrijdag 26 januari 2018
Groep Franeker en SO 2

Woensdag 24 januari 2018
Basisgroep (alle leerlingen SO en VSO)

Maandag 1 juni 2018
SO 5

Woensdag 6 juni 2018
Basisgroep (alle leerlingen SO en VSO)

Woensdag 13 juni 2018
SO 3

Vrijdag 15 juni 2018
SO 2

Maandag 18 juni 2018
Groep Franeker

Vrijdag 22 juni 2018
SO 4 en SO 1