Haydn

De locatie Haydn biedt onderdak aan de bovenbouw van het Leeuwarder SO en aan het VSO fase 1 tot en met 3. Deze locatie is tevens de hoofdvestiging van It Twalûk, met de schoolleiding en de administratie

Larix

De locatie Larix bestaat uit drie groepen SO, samen de onderbouw en de middenbouw van het SO in Leeuwarden.

Franeker

De locatie in Franeker telt nog maar  één groep, met leerlingen tot 10 jaar (SO). Na hun tiende gaan de Franeker leerlingen in principe naar het SO in Leeuwarden.

De locatie Franeker zit met ingang van schooljaar 2017-2018 in hetzelfde gebouw als SBO de Bolder in Franeker.