Haydn

De locatie Haydn biedt onderdak aan één SO groep, 6 VSO groepen, de Basisgroep en de Intensieve Begeleidingsgroep. In de Basisgroep en de Intensieve Begeleidingsgroep zitten SO en VSO leerlingen. In dit gebouw zijn gewonen klaslokalen, maar ook lokalen voor de praktijkvakken.         Deze locatie is tevens de hoofdvestiging van It Twalûk, met de schoolleiding en de administratie

Larix

Op de locatie Larix zitten leerlingen van 4 tot circa 10 jaar. Dit schooljaar zijn er op deze locatie vijf groepen. Vier reguliere SO groepen en een Onderwijs-zorggroep (OZG). Deze OZG groep is een extra bijzondere groep, omdat er leerlingen van It Twalûk in zitten maar ook leerlingen van KDC De Vlieger van Talant. Deze groep draait met een leerkracht van It Twalûk en met een pedagogisch medewerker van De Vlieger.

Franeker

De locatie in Franeker telt twee groepen met leerlingen van 4 tot circa 12 jaar (daarna gaan ze naar de locatie Haydn) en ook GRUTSK zit op deze locatie. In het gebouw zit ook SBO De Bolder, waarmee samen met Speciale Kinderopvang Wille! een mooie samenwerking is opgebouwd met als resultaat de groep GRUTSK.