De onderwijsinhoudelijke kwaliteit van it Twalûk wordt op twee verschillende manieren bewaakt. Dat doen we door middel van een interne-kwaliteitsanalyse (zelf kijken) en het gebeurd door middel van inspectie bezoeken.

Hiernaast kunt u van beide manieren de verslagen vinden.